Tillsammans för barnens bästa

Dela din vardag!

Det behöver inte vara perfekt, det behöver bara vara helt vanligt. Som familjehem delar ni er vardag med ett barn som behöver trygghet, omsorg och omtanke. Hur familjen ser ut spelar mindre roll – det viktiga är att ni vill öppna ert hem.

Är du intresserad av att bli familjehem? Läs mer om uppdraget som familjehem inom Gemensam familjehemsorganisation.

Tillsammans för barnens bästa

Vi följer vår övertygelse om att vi tillsammans skapar förutsättningarna för en god familjehemsvård. Gemensam familjehemsorganisation är en satsning där fem kommuner i Västernorrland gått ihop och satsat pengar, tid och resurser för att förbättra och höja kvaliteten på familjehemsvården.

Det gör vi genom att rekrytera och kartlägga nya familjer som kan skapa trygga familjehemsmiljöer åt barn och unga. Vi utbildar, fortbildar, erbjuder mentorskap och vid behov individuellt stöd. Vi vill rusta våra familjehem så att de får verktyg, för att enklare kunna möta upp och hantera utmaningar längs vägen, i sitt viktiga uppdrag som familjehem.

Så funkar det!

Hur går det till att bli familjehem, vad krävs av dig som familjehem och vilka utmaningar finns? Här hittar du svaret på de allra vanligaste frågorna vi får om uppdraget som familjehem.

Du behövs!

Att bli familjehem är ett oerhört viktigt uppdrag då familjehemmen delar med sig av sin vardag och sina liv för att ge trygghet och omsorg till barn och unga som behöver det. Har du tid, en genuin vilja att hjälpa till och kärlek att ge?

barn och unga fick någon gång under 2019 en heldygnsinsats. En heldygnsinsats är när du får hjälp under hela dygnet, både dag och natt.

%

av dessa barn och unga var placerade i familjehem. Knappt 60 procent av de placerade i familjehem var pojkar och 40 procent flickor.

av samtliga barn och unga med heldygnsinsatser under 2019 var över 15 år.

*Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2019 från Socialstyrelsen

Aktuellt

Kunskap, möten och berättelser från vardagen. Det är så vi utvecklar och lär oss om det viktiga arbete vi gör tillsammans med våra familjehem och våra kommuner.

FÖLJ OSS!

Familjehemsvård när inget är som vanligt

GFO bevakar situationen med coronaviruset i Sverige och har vidtagit en rad åtgärder med anledning av läget. Syftet är att minimera personalens risker för att smittas och sprida smitta samt tillförsäkra att verksamheten kan drivas så länge som möjligt under pandemin.

Tillsammans för barnens bästa