Tillsammans för barnens bästa

Dela din vardag!

Det behöver inte vara perfekt, det behöver bara vara helt vanligt. Som familjehem delar ni er vardag med ett barn som behöver trygghet, omsorg och omtanke. Hur familjen ser ut spelar mindre roll – det viktiga är att ni vill öppna ert hem.

Är du intresserad av att bli familjehem? Vi berättar allt du behöver veta hur det går till att bli familjehem hos Gemensam familjehemsorganisation.

Du behövs!

Att bli familjehem är ett oerhört viktigt uppdrag då familjehemmen delar med sig av sin vardag och sina liv för att ge trygghet och omsorg till barn och unga som behöver det. Har du tid, en genuin vilja att hjälpa till och kärlek att ge?

Tillsammans för barnens bästa

Vi följer vår övertygelse om att vi tillsammans skapar förutsättningarna för en god familjehemsvård. Det gör vi genom att rekrytera och kartlägga nya familjer som kan skapa trygga familjehemsmiljöer åt barn och unga. Vi utbildar och stöttar familjer så att de får viktiga verktyg i sitt arbete som familjehem, för att enklare kunna möta upp och hantera utmaningar längs vägen.

Hur fungerar det?

Hur går det till att bli familjehem, vad krävs av dig som familjehem och vilka utmaningar finns?

barn och unga fick någon gång under 2019 en heldygnsinsats. En heldygnsinsats är när du får hjälp under hela dygnet, både dag och natt.

%

av dessa barn och unga var placerade i familjehem. Knappt 60 procent av de placerade i familjehem var pojkar och 40 procent flickor.

av samtliga barn och unga med heldygnsinsatser under 2019 var över 15 år.

*Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2019 från Socialstyrelsen

Aktuellt

Kunskap, möten och berättelser från vardagen. Det är så vi utvecklar och lär oss om det viktiga arbete vi gör tillsammans med våra familjehem och våra kommuner.

FÖLJ OSS!

Familjehemsvård när inget är som vanligt

GFO bevakar situationen med coronaviruset i Sverige och har vidtagit en rad åtgärder med anledning av läget. Syftet är att minimera personalens risker för att smittas och sprida smitta samt tillförsäkra att verksamheten kan drivas så länge som möjligt under pandemin.

Tillsammans för barnens bästa