Bli familjehem eller jourhem

Familjehem och jourhem

Visste du att det är skillnad på att vara familjehem och jourhem? I ett familjehem placeras barn en längre tid. Barnet matchas utifrån individuella behov i kombination med familjehemmets resurser. Ett jourhem tar emot barn med kort varsel, detta under en kortare period när akut behov av placering uppstår.

Familjehem

 

...

Jourhem

 

...
Share This