Tillsammans för barnens bästa

Familjehem

Att vara familjehem innebär bland annat att ge barnet omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att familjehemsföräldrarna lyssnar till barnets synpunkter och önskemål.

Familjehemmets roll

Familjehemmet blir barnets (0-18 år) familj. Det innebär i praktiken att stötta och hjälpa barnet med vardagliga saker. Utöver detta behöver familjehemmet stötta barnet i att ha kontakt med sina föräldrar, kontakt med hälso-, sjuk och tandvård samt kontakt med myndigheter. Barnets föräldrar, gode man eller i vissa fall socialnämnden, är fortfarande vårdnadshavare. Det betyder att stora beslut som rör barnet fattas av vårdnadshavaren.

 

Som familjehem hjälper du barnet genom att:
 • Bidra till en bra vardag
 • Ge stöd i skolgången, till exempel genom läxläsning och gå på föräldramöten
 • Stötta, påminna eller närvara vid kontakt med hälso-, sjukvård och tandvård
 • Ge stöd i kontakten med familj och vänner
 • Samarbeta med barnets föräldrar
 • Informera socialtjänsten om hur barnet har det

Barnets föräldrar har vårdnaden och ensamkommande barn och unga har en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare med motsvarande ansvar. Som familjehemsförälder har du oftast inte tystnadsplikt. Berättar barnet eller den unge något känsligt kan det dock vara bra att inte föra detta vidare. Placeringen kan ske antingen i enlighet med SoL eller LVU. Skillnaden mellan dessa två lagar är samtycket från vårdnadshavaren och/eller barnet.

 

Inför uppdraget

En kartläggning kommer att göras av dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet. Kartläggningen omfattar intervjuer, hembesök och referenstagning där följande punkter är viktiga att tänka på:

 • Vilka som bor i hemmet och livssituation
 • Hur boendet och närmiljön ser ut
 • Dina personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga
 • Anledningen till att du vill ta emot ett barn
 • Vad de eventuella barn som redan bor i hemmet tycker om att ta emot ett barn

Kartläggningen innebär också att nödvändiga registerutdrag begärs ut.


Stöd och ersättning

Alla familjehem inom Gemensam familjehemsorganisation genomgår utbildningen ”Ett hem att växa i” i samband med kartläggning. På uppdrag av kommunens familjehemssekreterare kan Gemensam familjehemsorganisation erbjuda individuellt stöd. Som familjehem har du rätt till ersättning för uppdraget. Beloppen baseras på Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och varierar beroende på exempelvis barnets ålder. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen. Läs mer om ersättningar på skr.se.

Läs mer om vad det innebär att vara familjehem på familjehemsverige.se

Share This