gör skillnad för ett barn

Nyheter

Evenemang

Utbildning

Ny rapport om utsatta barns skolgång

Ungefär sex elever i varje klass lever i utsatta hemförhållanden. Det finns flera anledningar att oroa sig för de här barnen. Förutom att de går en otroligt  jobbig sommar till mötes då skolan stänger och de måste vara mer med sina sjuka föräldrar, så går de även i mycket större utsträckning ut skolan utan gymnasiebehörighet, med allvarliga konsekvenser som följd. Hur upplever dessa elever upplever skolans stöd och vad finns det för hinder hos skolpersonal att stötta dessa elever?

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har släppt en helt ny rapport där över 2 000 elever och skolpersonal svarat på frågor kring utsatta barns skolgång.

Share This