“Ballonger har fått en ny innebörd”

“Ballonger har fått en ny innebörd”

När pandemin slog ner 2020 satte många sin fysiska verksamhet på vänt, likaså GFO. Vi behövde bland annat ställa in våra inplanerade utbildningar inom Ett hem att växa i medan vi avvaktade pandemins framfart. När det stod klart att vi skulle bli tvungen att leva med...
“Konflikter och gränser”

“Konflikter och gränser”

Föräldrar har makt och föräldrar bör använda sin makt! Men hur? Och till vad? Föreläser gör Petra Krantz Lindgren som är beteendevetare och författare till boken “Med känsla för barns självkänsla”. Hon driver även den populära bloggen “En annan...
Skolan som viktig skyddsfaktor

Skolan som viktig skyddsfaktor

Idag är det många barn och unga som går till skolan med en klump i magen. Ofta beror det på att det är stökigt hemma och det gör livet svårt för ett barn. Varje dag blir ett berg att bestiga när vanliga vardagsrutiner som sömn, mat, skola och vila är satta ur spel.  ...
Familjehemmens dag 27/4

Familjehemmens dag 27/4

Välkommen till en inspirerande och viktig kväll! Den 27 april arrangerar SKR Familjehemmens dag för första gången. Planen är att detta evenemang ska genomföras varje år på samma datum för att uppmärksamma familjehemmens viktiga roll för barn som behöver stöd....
Vi behöver fler jourhem!

Vi behöver fler jourhem!

Vi står just nu i en akut situation där vi behöver fler jourhem till GFO.   Att vara jourhem innebär att ni ska vara en familj vid akuta behov till barn och unga som behöver omedelbart skydd eller stöd. Våra kommuner har alltid ett stort behov av nya familjehem...
Traumamedveten omsorg (TMO)

Traumamedveten omsorg (TMO)

”Traumamedveten omsorg” är en fortbildning som ger vägledning i hur viktiga vuxna kan förstå och bemöta barn och unga som har utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. Traumamedveten omsorg eller TMO är ett förhållningssätt hos dig som vuxen som du kan använda...
20 november – en dag att uppmärksamma!

20 november – en dag att uppmärksamma!

Barnkonventionen är bestämmelser om särskilda rättigheter för barn och den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och i många länder världen över firas därför World Children´s Day, eller...
“Alla barn har rätt till kärlek!”

“Alla barn har rätt till kärlek!”

“Alla barn har rätt till kärlek, oavsett om barnet är i samhällsvård eller ej och trots att det inte står uttryckligen formulerat i några lagparagrafer eller artiklar i Barnkonventionen.” – Andreas Zheng Svensson, Ordförande i Knas hemma. Den 1...