gör skillnad för ett barn

Nyheter

Evenemang

Utbildning

Vi behöver fler jourhem!
Jourhem sökes! Bilden visar en pojke som kollar in i kameran. Han har en grön superhjälte mask på sig.

Vi står just nu i en akut situation där vi behöver fler jourhem till GFO.

 

Att vara jourhem innebär att ni ska vara en familj vid akuta behov till barn och unga som behöver omedelbart skydd eller stöd.

Våra kommuner har alltid ett stort behov av nya familjehem och jourhem men som en följd av coronapandemin, bland annat med en ökad social utsatthet i hemmen, kommer det för en tid behövas ännu fler familjer som kan ta emot barn och unga som behöver omedelbart skydd eller stöd.

– Då läget är akut så behöver vi familjer som redan är kartlagda och utredda, som vi känner till och som redan finns i vår familjehemsbank. Vi vill inte hamna i det läget att vi inte har något jourhem till de barn som behöver dem, säger Karin Svanberg, familjehemssamordnare på GFO.

Livet som jourhem 

Uppdraget som jourhemsförälder skiljer sig från uppdraget som familjehem eftersom du åtar dig att på heltid, dygnet runt erbjuda plats för placering av barn och unga mellan 0-18 år.

Placeringar i jourhem kan ske med stöd av såväl SoL som LVU och ett kontrakterat jourhem omfattas av socialtjänstens sekretess enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.

Som jourhem inom Gemensam familjehemsorganisation skriver du under ett avtal där du förbinder dig till ett antal uppgifter.

Här nedan bryter vi ned vad några av dessa innebär:

  • Erbjuda 1-2 platser. Som jourhem hos GFO kan du välja mellan att bli kontrakterad på 1 eller 2 platser. Du är skyldig att ta emot de barn och ungdomar som behöver placeras och placeringen kan komma från någon av våra fem kommuner. Du får ett arvode även då inget barn är placerat i hemmet. Full omkostnadsersättning utgår dock enbart under tiden ett barn är placerat.
  • Ha ett rum ledigt där barnet får känna sig tryggt. Barnet eller ungdomen ska ha ett eget rum. Ett vardagsrum räknas inte som ett sovrum, varken till det placerade barnet eller för övriga i familjen. Undantag gäller spädbarn eller syskonplaceringar där barnen kan dela rum.
  • En av jourhemsföräldrarna ska finns på plats i hemmet dagtid. Som jourhem måste ni vara beredd på akuta och oförberedda situationer dygnets alla timmar. Det förutsätter att det alltid behöver vara en vuxen hemma. Många av våra jourhem kombinerar dock uppdraget som jourhem med extraarbete, eller så arbetar båda deltid och kan alternera vem som är hemma på dagarna. Så länge det alltid finns en vuxen hemma som är tillsammans med det placerade barnet/ungdomen och som finns tillgänglig för de akuta ärenden som kan uppstå.
  • Vi söker efter erfarna familjehem och/eller jourhem. De allra flesta barn och ungdomar som placeras kan ha traumatiska upplevelser med sig som de behöver hjälp med att bearbeta där kontakt med t.ex. sjukvården eller annan profession kan behövas. Barnet kan även ha svårigheter i skolan, med kompisar eller andra problem där du behöver finnas som stöd. Därför är det av vikt att du har erfarenhet av att ta emot barn i kris och erbjuder en trygg och säker miljö.
  • Ta emot stöd, handledning och utbildning av GFO och placerande socialtjänst, i den omfattning som erbjuds och bedöms adekvat. Stöd, handledning och utbildning ska vara flexibel utifrån jourhemmets behov och kan förändras över tid. Utifrån det placerade barnets behov kan det även innebära handledning/stöd från annan extern aktör, t.ex. BUP. 
  • Ett flexibelt och bra samarbete. Ibland kan det köra ihop sig på olika sätt och det är ofta snabba ryck som gäller. Eftersom uppdraget kräver att du ska vara tillgänglig dygnet runt så bör du vara beredd på att ta emot ett barn mitt i natten och att du kanske får ställa in saker du planerat. En annan viktig del i uppdraget är ett nära samarbete med socialtjänst, biologiska föräldrar och exempelvis personal vid förskola/skola, inom sjukvård, habilitering, barnpsykiatri m.fl. Det gäller därför att vara stresstålig och kunna hålla lugnet, även i de mest jobbiga situationer som kan uppstå.

 

Egenskaper som är av vikt för uppdraget

Ett barn eller ungdom kan behöva bo i ett jourhem av olika skäl. Det kan handla om ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar. Barn som behöver ett tillfälligt boende på grund av sitt eget beteende. Det kan också handla om att barnets föräldrar brister i omsorgen och att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld och missbruk.

Det är därför bra om du:

  • har tålamod, tiden och engagemanget att hjälpa barn och unga i svåra situationer. Det kan handla om barn som har svårigheter i skolan, med kompisar eller andra problem där du kan behöva finnas som stöd. Vissa barn har kanske aldrig ätit en måltid ihop med sin familj och andra inte lärt sig hur man borstar sina tänder eller klär på sig kläderna själva.
  • har erfarenhet av att möta och hantera barn som befinner sig i kris och som varit med om traumatiska händelser. Ibland krävs professionell hjälp till barnet.
  • är stresstålig och kan hantera att det ibland kan köra ihop sig på olika sätt och att det ofta är snabba ryck som gäller. Eftersom uppdraget kräver att du ska vara tillgänglig dygnet runt så bör du vara beredd på att ta emot ett barn mitt i natten och att du kanske får ställa in saker du planerat.

 

Vi på GFO erbjuder våra familje- och jourhem fortbildning, exempelvis i Traumamedveten omsorg (TMO). Det är en fortbildning som ger vägledning i hur viktiga vuxna kan förstå och bemöta barn och unga som har utsatts för allvarliga och traumatiska händelser.

Illustration av fyra händer som formar var sitt hjärta

Våra jourhems bästa råd för dig som är eller funderar på att bli jourhem

1.

Ha tålamod och ha inte för höga krav på er själva.

Ni behöver inte vara allt för alla.

2.

Prata mycket med varandra och med barnen som kommer till er.

Var ärliga och raka i er kommunikation. Det gör att man undviker onödiga konflikter.

3.

Lev era liv som vanligt. Inkludera barnen i era aktiviteter och var lyhörd för deras behov.

Men var tydlig med regler och vad som gäller hos er.

Har du frågor om uppdraget?

Kontakta Karin som är vår jourhemsansvarige på GFO, så berättar hon mer.


Familjehemssamordnare

Karin Svanberg

070-255 09 05 

karin.svanberg@kfvn.se

 

Bli jourhem idag och bidra till ett av samhällets viktigaste uppdrag!

Via länken kan du anmäla intresse för att bli familjehem eller jourhem i din kommun. Information som du skickar via e-tjänsten på familjehemsverige.se kan bara läsas av personal i den kommun som du väljer att skicka till. All information är krypterad. Det betyder att den är oläslig för obehöriga.

Share This