gör skillnad för ett barn

Nyheter

Evenemang

Utbildning

Vi behöver fler jourhem!
Jourhem sökes! Bilden visar en pojke som kollar in i kameran. Han har en grön superhjälte mask på sig.

Just nu söker vi fler familjer som vill ta sig an uppdraget att bli jourhem inom Gemensam familjehemsorganisation.

 

Att vara jourhem innebär att ni ska vara en familj vid akuta behov till barn och unga som behöver omedelbart skydd eller stöd.

Vanligtvis bor barnet eller ungdomen en kortare tid i jourhemmet, tills det antingen kan åka hem till sin familj igen eller tills det placeras i t.ex. ett familjehem. Placeringen av varje enskilt barn kan pågå från några dagar upp till sex månader, till skillnad från familjehem där ett barn kan komma att bo i hemmet under hela sin uppväxt.

Under tiden barnet bor i jourhemmet ska socialtjänsten utreda omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet i ett längre perspektiv.

 

Livet som jourhem 

Uppdraget som jourhemsförälder skiljer sig från uppdraget som familjehem eftersom du åtar dig att på heltid, dygnet runt erbjuda plats för placering av barn och unga mellan 0-18 år.

Placeringar i jourhem kan ske med stöd av såväl SoL som LVU och ett kontrakterat jourhem omfattas av socialtjänstens sekretess enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.

Som jourhem inom Gemensam familjehemsorganisation skriver du under ett avtal där du förbinder dig till att exempelvis:

  • erbjuda det placerade barnet en trygg och säker miljö, en god omsorg och familjetillhörighet samt trygga och utvecklande relationer till vuxna.
  • erbjuda 1-3 platser, där varje barn har ett eget rum. (Undantag vid syskonplacering eller spädbarn).
  • en av jourhemsföräldrarna finns på plats i hemmet dagtid.
  • i nära samarbete med socialtjänsten verka för att målen i vård- respektive genomförandeplan uppnås.
  • ta emot stöd, handledning och utbildning av GFO och placerande socialtjänst, i den omfattning som erbjuds och bedöms adekvat. Stöd, handledning och utbildning ska vara flexibel utifrån jourhemmets behov och kan förändras över tid.
  • vid behov ta emot handledning/stöd från annan extern aktör, t.ex. BUP.
  • en gång under gällande avtalsperiod begära ett utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister och skicka in till GFO.

 

Egenskaper som är av vikt för uppdraget

Ett barn eller ungdom kan behöva bo i ett jourhem av olika skäl. Det kan handla om ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar. Barn som behöver ett tillfälligt boende på grund av sitt eget beteende. Det kan också handla om att barnets föräldrar brister i omsorgen och att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld och missbruk.

Det är därför bra om du:

  • har tålamod, tiden och engagemanget att hjälpa barn och unga i svåra situationer. Det kan handla om barn som har svårigheter i skolan, med kompisar eller andra problem där du kan behöva finnas som stöd. Vissa barn har kanske aldrig ätit en måltid ihop med sin familj och andra inte lärt sig hur man borstar sina tänder eller klär på sig kläderna själva.
  • har erfarenhet av att möta och hantera barn som befinner sig i kris och som varit med om traumatiska händelser. Ibland krävs professionell hjälp till barnet.
  • är stresstålig och kan hantera att det ibland kan köra ihop sig på olika sätt och att det ofta är snabba ryck som gäller. Eftersom uppdraget kräver att du ska vara tillgänglig dygnet runt så bör du vara beredd på att ta emot ett barn mitt i natten och att du kanske får ställa in saker du planerat.

 

Vi på GFO erbjuder våra familje- och jourhem fortbildning, exempelvis i Traumamedveten omsorg (TMO). Det är en fortbildning som ger vägledning i hur viktiga vuxna kan förstå och bemöta barn och unga som har utsatts för allvarliga och traumatiska händelser.

Illustration av fyra händer som formar var sitt hjärta

Våra jourhems bästa råd för dig som är eller funderar på att bli jourhem

1.

Ha tålamod och ha inte för höga krav på er själva.

Ni behöver inte vara allt för alla.

2.

Prata mycket med varandra och med barnen som kommer till er.

Var ärliga och raka i er kommunikation. Det gör att man undviker onödiga konflikter.

3.

Lev era liv som vanligt. Inkludera barnen i era aktiviteter och var lyhörd för deras behov.

Men var tydlig med regler och vad som gäller hos er.

Har du frågor om uppdraget?

Kontakta Karin som är vår jourhemsansvarige på GFO, så berättar hon mer.


Familjehemssamordnare

Karin Svanberg

070-255 09 05 

karin.svanberg@kfvn.se

 

Bli jourhem idag och bidra till ett av samhällets viktigaste uppdrag!

Via länken kan du anmäla intresse för att bli familjehem eller jourhem i din kommun. Information som du skickar via e-tjänsten på familjehemsverige.se kan bara läsas av personal i den kommun som du väljer att skicka till. All information är krypterad. Det betyder att den är oläslig för obehöriga.

Share This