Vi behöver fler jourhem!

Vi behöver fler jourhem!

Vi står just nu i en akut situation där vi behöver fler jourhem till GFO.   Att vara jourhem innebär att ni ska vara en familj vid akuta behov till barn och unga som behöver omedelbart skydd eller stöd. Våra kommuner har alltid ett stort behov av nya familjehem...
Traumamedveten omsorg (TMO)

Traumamedveten omsorg (TMO)

”Traumamedveten omsorg” är en fortbildning som ger vägledning i hur viktiga vuxna kan förstå och bemöta barn och unga som har utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. Traumamedveten omsorg eller TMO är ett förhållningssätt hos dig som vuxen som du kan använda...
20 november – en dag att uppmärksamma!

20 november – en dag att uppmärksamma!

Barnkonventionen är bestämmelser om särskilda rättigheter för barn och den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och i många länder världen över firas därför World Children´s Day, eller...
“Alla barn har rätt till kärlek!”

“Alla barn har rätt till kärlek!”

“Alla barn har rätt till kärlek, oavsett om barnet är i samhällsvård eller ej och trots att det inte står uttryckligen formulerat i några lagparagrafer eller artiklar i Barnkonventionen.” – Andreas Zheng Svensson, Ordförande i Knas hemma. Den 1...
Sökes: Jourhem i Örnsköldsvik!

Sökes: Jourhem i Örnsköldsvik!

För Theo är storasyster Anna den viktigaste människan i hans liv. Anna ser till att Theo får mat när han är hungrig, ger honom tröst när han vaknar på nätterna av mardrömmar och blåser bort det onda samtidigt som hon plåstrar om hans arm. Anna och Theo är två av flera...