Tillsammans för barnens bästa

Om oss

Välkommen till Gemensam familjehemsorganisation

Vi på Gemensam familjehemsorganisation arbetar med rekrytering av familjehem samt utbildning och stöd till familjehem och jourhem på uppdrag av kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik.

Vårt mål är en familjehemsvård som håller bästa tänkbara kvalitet för att förbättra placerade barns förutsättningar för en gynnsam utveckling.

Vill du veta mer?

Vårt uppdrag

Utifrån de medverkande kommunernas egna svårigheter att själva hinna med att rekrytera och behålla familjehem har Gemensam familjehemsorganisation skapats. Syftet med organisationen är att rekrytera fler familjehem, för att bättre matcha de placerade barnens (0-18 år) individuella behov och minska antalet oplanerade sammanbrott.

Gemensam familjehemsorganisation och kommunerna vill att familjehemmen och jourhemmen ska känna sig väl omhändertagna och trygga i sina uppdrag. Alla Familjehem och jourhem genomgår grundutbildningen “ett hem att växa i” som är framtagen av Socialstyrelsen. Vi som arbetar på Gemensam familjehemsorganisation är certifierade kursledare och det är vi som håller i utbildningen.

På uppdrag av kommunernas familjehemssekreterare kan Gemensam familjehemsorganisation erbjuda individanpassat stöd till familjehemmen. I samråd mellan familjehemssekreterare och familjehem, klargörs vilka behov varje enskild familj har av stöd.

Exempel på individanpassat stöd som Gemensam familjehemsorganisation kan erbjuda:

Utbildning/
fortbildning
Handledning
Mentorskap
Nätverk med
familjen

Personal

...

Kontakt

...

Integritetspolicy

...

Sociala medier

...

Medverkande kommuner som arbetar för barnens bästa:

Share This