Om Gemensam familjehemsorganisation

Gemensam familjehemsorganisation arbetar på uppdrag av kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik med rekrytering av familjehem samt utbildning och stöd till familjehem och jourhem. Målet är en familjehemsvård som håller god kvalitet för att förbättra placerade barns förutsättningar för en gynnsam utveckling.

 

Utifrån de medverkande kommunernas egna svårigheter att själva hinna med att rekrytera och behålla familjehem har Gemensam familjehemsorganisation skapats. Syftet med organisationen är att rekrytera fler familjehem, för att bättre matcha de placerade barnens (0-18 år) individuella behov och minska antalet oplanerade sammanbrott. Gemensam familjehemsorganisation och kommunerna vill att familjehemmen och jourhemmen ska känna sig väl omhändertagna och trygga i sina uppdrag. Alla Familjehem och jourhem genomgår grundutbildningen “ett hem att växa i” som är framtagen av Socialstyrelsen. Personalen som arbetar på Gemensam familjehemsorganisation är certifierade kursledare och det är de personerna som kommer att hålla i utbildningen. På uppdrag av kommunernas familjehemssekreterare kan Gemensam familjehemsorganisation erbjuda individanpassat stöd till familjehemmen. I samråd mellan familjehemssekreterare och familjehem, klargörs vilka behov varje enskild familj har av stöd. 

 Exempel på individanpassat stöd som Gemensam familjehemsorganisation kan erbjuda:

  • Utbildning/fortbildning
  • Handledning
  • Mentorskap
  • Nätverk med familjehem

Medverkande kommuner som arbetar för barnens bästa:

  

   

 

 

   

   

 

Personal

 

 

 

...

Kontakt

 

 

 

...

Integritets-policy

 

 

 

...

Sociala medier

 

 

 

...
Share This