Tillsammans för barnens bästa

Som en del av Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik känner vi ett stort ansvar för de familjer och barn som lever och verkar där. Alla har rätt att känna sig trygga, älskade, behövda och få den omsorg de behöver. Därför arbetar vi för att ta hand om, utbilda och stötta befintliga familjehem samt för att hitta nya familjer som kan skapa fina familjehemsmiljöer åt barn och unga. Familjehem som delar med sig av sin vardag för att ge trygghet och omsorg till barn och unga som behöver det.

Vi följer vår övertygelse om att vi tillsammans skapar förutsättningarna för en god familjehemsvård – Tillsammans för barnens bästa!

Vår värdegrund

Kunskap

Med engagemang, erfarenhet och kunskap utbildar, hjälper och stöttar vi familjer så att de får viktiga verktyg i sitt arbete som familjehem. Verktyg som ibland kan vara helt avgörande för barns liv.

Relationer

Barn behöver trygghet, kärlek och omsorg och det är vårt, alla tillsammans, gemensamma engagemang och ansvar att bygga starka barn och varma relationer – i framtiden som idag.

Respekt

Barn förtjänar att få vår respekt! Vi har bestämt oss för att uthålligt, envist och metodiskt arbeta för att göra skillnad. Skillnad för ett barn lika gärna som skillnad för dig och mig.

Det behöver inte vara perfekt, det behöver bara vara helt vanligt!

Vårt uppdrag

Gemensam familjehemsorganisation skapades utifrån de medverkande kommunernas egna svårigheter att själva hinna med att rekrytera och behålla familjehem. Syftet med organisationen är att rekrytera fler familjehem. För med ett större antal familjehem kan vi bättre matcha familjer efter barnets (0-18 år) unika behov. Det minskar även antalet oplanerade sammanbrott, det vill säga placeringar som avslutas på ett sådant sätt och/eller vid en sådan tidpunkt att det är oplanerat.

Gemensam familjehemsorganisation och kommunerna vill att familjehemmen och jourhemmen ska känna sig väl omhändertagna och trygga i sina uppdrag. Därför genomgår alla familje- och jourhem grundutbildningen “Ett hem att växa i” som är framtagen av Socialstyrelsen.

Våra familjehemssamordnare som arbetar på Gemensam familjehemsorganisation är certifierade kursledare och håller i utbildningen.

På uppdrag av kommunernas familjehemssekreterare kan vi även erbjuda individanpassat stöd till familjehem som behöver det. I samråd mellan familjehemssekreterare och familjehem, går vi genom vilka behov varje enskild familj har av stöd.

Exempel på individanpassat stöd som Gemensam familjehemsorganisation kan erbjuda:

Utbildning/
fortbildning
Handledning
Mentorskap
Nätverk med
familjehem

Kontakt

...

Aktuellt

...

Vår policy

...

Covid-19

...

Tillsammans för barnens bästa

Share This